Nasadzovacia listina - pretek Kroměříž 28.8.2015

27.08.2015 20:01
Lfd.Nr. Züchter Fußring Elek.Ringnr. Einsatzzeit
1 Karácsonyi Štefan    SK    0104  15   473  3749E9AA00 27.08.15 18:24:30
2 Brzý Jozef           SK    1306  15   829  374932EE00 27.08.15 18:24:43
3 Drexler Alojz        SK    1202  15   363  374908E700 27.08.15 18:24:49
4 Púchovský Anton      SK    1908  15   783  376FEA3800 27.08.15 18:24:53
5 Mozdík Pavel         SK    1009  15   315  374913EC00 27.08.15 18:25:02
6 Nagy Tibor           SK    1802  15   443  374907CA00 27.08.15 18:25:27
7 Blaško Ivan+Miroslav SK    0511  15  1155  374751DA00 27.08.15 18:25:31
8 Nekoranec Ivan       SK    1406  15   983  3747550300 27.08.15 18:25:47
9 Lejolle Jozef        SK    0606  15   435  379E4B8000 27.08.15 18:25:55
10 Gaško František      SK    1406  15   255  376F69B200 27.08.15 18:26:01
11 Gaško František      SK    1406  15   225  37474AE000 27.08.15 18:26:13
12 Pažitný Jozef        SK    1306  15  1416  37491B9900 27.08.15 18:26:30
13 gebr. Fanger         NL      15   1554263  379E3A3600 27.08.15 18:26:36
14 Vincenc Miloslav     CZ    021    15  357  374751F800 27.08.15 18:26:40
15 Pekara František     SK    3304  15  1493  3,75E+06 27.08.15 18:26:45
16 Carlo van Hazenbroek NL      15   1604476  37491F7700 27.08.15 18:26:50
17 Beseda + Fábry       SK    1201  15   251  37491D9700 27.08.15 18:26:57
18 Cesnek Ján           SK    1007  15  1109  37473EBF00 27.08.15 18:27:56
19 Pekara František     SK    3304  15  1484  3749131900 27.08.15 18:28:05
20 Figura Martin        SK    3502  15   832  3749F6F800 27.08.15 18:28:11
21 Laš Vladimír         SK    1408  15   750  3747490F00 27.08.15 18:28:18
22 Tasáry Pavol         SK    1009  15  1066  37490ED200 27.08.15 18:28:24
23 Laš Vladimír         SK    1408  15   731  3747545F00 27.08.15 18:28:36
24 Ažaltovič Alojz      SK    0501  15   907  3,75E+06 27.08.15 18:28:42
25 Richtárik Milan      SK    1301  15   810  37491F0E00 27.08.15 18:28:50
26 Marton J+I           SK    0612  15    98  376FEFAC00 27.08.15 18:29:12
27 Mastrigt Jan         SK    1009  15  1805  379E249500 27.08.15 18:29:19
28 Laš Vladimír         SK    1408  15   729  379EF33C00 27.08.15 18:29:30
29 Jurčík Pavol         SK    0705  15    38  376F985900 27.08.15 18:29:37
30 Nagy Tibor           SK    1802  15   416  3749303A00 27.08.15 18:29:43
31 Očenáš Inocent       SK    0501  15   110  37684DB200 27.08.15 18:30:22
32 Tasáry Pavol         SK    1009  15  1067  37491F3B00 27.08.15 18:30:32
33 Krišanda Jozef       SK    2802  15   530  37684E1B00 27.08.15 18:30:39
34 Marton J+I           SK    0612  15   180  379ED41E00 27.08.15 18:30:47
35 Struhár Miloslav     SK    0101  15  1286  3749F13900 27.08.15 18:30:53
36 Halienka Peter       SK    0603  15   161  374922A100 27.08.15 18:30:59
37 Štefančík Team       SK    1008  15   406  379E27CF00 27.08.15 18:31:08
38 Molink Joep          NL      15   1554529  3753A7A800 27.08.15 18:31:14
39 Carlo van Hazenbroek NL      15   1604471  3749166100 27.08.15 18:31:20
40 Hudec Milan          SK    1009  15    63  3749F7D900 27.08.15 18:31:26
41 Hubinský Dušan       SK    1106  15  1251  3768EB9300 27.08.15 18:31:51
42 Pažitný Jozef        SK    1306  15  1414  379E0C6000 27.08.15 18:31:56
43 Engl Wendelin        DV    06276  15  748  374749C300 27.08.15 18:32:02
44 Pekara František     SK    3304  15  1494  3749FEE100 27.08.15 18:32:08
45 Prievan Pravno       SK    1204  15   208  37634DD100 27.08.15 18:32:23
46 Prievan Pravno       SK    1204  15    59  376F28FE00 27.08.15 18:32:31
47 Macura + Fusko       SK    3304  15   783  376FEB5500 27.08.15 18:32:39
48 Prievan Pravno       SK    1204  15   108  37475E0A00 27.08.15 18:32:59
49 Vašíček Pavel        SK    0612  15   913  3747317000 27.08.15 18:33:05
50 Pekara František     SK    3304  15  1487  379E3FD700 27.08.15 18:33:13
51 Ekelhardt Rosi       AT    906   15   409  376FE50000 27.08.15 18:33:19
52 Aneta Michal         SK    1009  15  2490  37681A4900 27.08.15 18:33:27
53 Gontkovič Ján        SK    2808  15   819  376FED0800 27.08.15 18:33:35
54 Pažitný Jozef        SK    1304  15   203  379E27B000 27.08.15 18:33:41
55 Rudorfer Michael     AT    906   15    21  3768695C00 27.08.15 18:33:47
56 Fiala A+T            SK    0908  15  1081  376F856B00 27.08.15 18:33:58
57 Lukovič Jozef        SK    0101  15  1440  376FFC1800 27.08.15 18:34:06
58 Muller Otto          AT    906   15   496  3749261600 27.08.15 18:34:16
59 Popelka Roman        CZ    0255  15  4638  3766B56800 27.08.15 18:34:27
60 Krišanda Jozef       SK    2802  15   528  379ED4D200 27.08.15 18:34:35
61 Dudzik Daniel        SK    2806  15   156  37493AB900 27.08.15 18:36:03
62 Časnocha Pavol       SK    1601  15   408  374749D200 27.08.15 18:36:16
63 Zicho Ján            SK    1705  15   441  3749036400 27.08.15 18:36:37
64 Visolajský František SK    1009  15  2589  3749EA5E00 27.08.15 18:36:47
65 Halienka Peter       SK    0603  15   163  3749F19300 27.08.15 18:36:59
66 Kawaler Jan          PL    027   15  4286  37475ECE00 27.08.15 18:37:08
67 Kováčik Viliam       SK    1407  15   150  3747563F00 27.08.15 18:37:16
68 Hudec Milan          SK    1009  15    77  379E19BE00 27.08.15 18:37:25
69 Kasan Dušan          SK    1807  15   146  3747586A00 27.08.15 18:37:31
70 Sušienka J+M         SK    1705  15   731  3749DDC400 27.08.15 18:37:37
71 Balint Ján+Edo       SK    2805  15   732  37491FE000 27.08.15 18:37:45
72 Šaradín Peter        SK    1306  15  1034  3749FF1D00 27.08.15 18:37:53
73 Mojzeš M+J           SK    3501  15   944  374748B500 27.08.15 18:38:01
74 Struhár Miloslav     SK    0101  15  1284  379E38DE00 27.08.15 18:38:09
75 Halienka Peter       SK    0603  15   156  3749F5EA00 27.08.15 18:38:19
76 Kunštár Vladimír     SK    1701  15   112  3749EF8600 27.08.15 18:38:30
77 Stacho Ján           SK    1701  15   710  3749F51700 27.08.15 18:38:38
78 Beseda + Fábry       SK    1201  15   249  3749F16600 27.08.15 18:38:46
79 Číz Ján              SK    2503  15   555  374913A000 27.08.15 18:38:57
80 Pekara František     SK    3304  15  1483  3749F00D00 27.08.15 18:39:07
81 Šaradín Peter        SK    1306  15  1030  3747567B00 27.08.15 18:39:14
82 Skaličan Ján         SK    1705  15   538  379EE70C00 27.08.15 18:39:28
83 Melkner Rudolf       SK    2007  15   502  376F106F00 27.08.15 18:39:35
84 Korec Jozef ml.      SK    1002  15  1298  374751CB00 27.08.15 18:39:49
85 Marton J+I           SK    0612  15    96  379EF7A100 27.08.15 18:39:57
86 v. Zandvoort         NL      15   1582018  376FFADE00 27.08.15 18:40:03
87 Grecmacher Ján       SK    3604  15    25  379E3A0900 27.08.15 18:40:09
88 Hajko František      SK    1803  15   514  379EEDBB00 27.08.15 18:41:19
89 Rudorfer Michael     AT    906   15    18  374903FB00 27.08.15 18:41:27
90 Šuba Imrich          SK    1009  15  1653  379EE8A100 27.08.15 18:41:33
91 Mokoš Marek          SK    1106  15   306  379EDFB900 27.08.15 18:41:39
92 Rudorfer Michael     AT    906   15    16  3749F03A00 27.08.15 18:41:46
93 Melkner Rudolf       SK    2007  15   505  3747589700 27.08.15 18:41:54
94 Bjalončík Ondrej     SK    2811  15   450  379EF41D00 27.08.15 18:42:01
95 Vašíček Pavel        SK    0612  15   910  3747467B00 27.08.15 18:42:13
96 Prievan Pravno       SK    1204  15   100  3753D4E700 27.08.15 18:42:20
97 J.J. v.d. Wal        NL      15   1629028  376F86D300 27.08.15 18:42:29
98 Poetscher Gunter     AT    906   15   558  376FEECB00 27.08.15 18:42:39
99 Pekara František     SK    3304  15  1497  376F63A900 27.08.15 18:43:01
100 Mozdík Miloš         SK    1009  15   308  379E261B00 27.08.15 18:43:08
101 Hajko František      SK    1803  15   539  379E0B4300 27.08.15 18:43:19
102 Novák Pavel          SK    1301  15   249  379EEAEB00 27.08.15 18:43:29
103 Eberhard Walter      SK    0503  15   563  376847B800 27.08.15 18:43:36
104 Gaško František      SK    1406  15   256  379EE93700 27.08.15 18:43:42
105 Mojzeš M+J           SK    3501  15   942  37689F7400 27.08.15 18:43:49
106 Popp Manfred         AT    321   15   333  379EF62A00 27.08.15 18:43:55
107 Mokrý Ján            SK    1201  15   142  376F900600 27.08.15 18:44:21
108 Očenáš Inocent       SK    0501  15   101  37491CF200 27.08.15 18:44:40
109 Jurčík Pavol         SK    0705  15    18  3749E80500 27.08.15 18:45:25
110 Pažitný Jozef        SK    1302  15  1526  379E1F0300 27.08.15 18:45:38
111 Richtárik Milan      SK    1301  15   714  379E051C00 27.08.15 18:45:45
112 Binda Vladimír       SK    1106  15   951  3747558B00 27.08.15 18:45:52
113 Borotová Bojena      SK    1001  15   847  379EF37800 27.08.15 18:45:59
114 Mastrigt Jan         SK    1009  15  1809  379E47DF00 27.08.15 18:46:11
115 Kasan Jozef          SK    1807  15   539  379EE80B00 27.08.15 18:46:46
116 Prievan Pravno       SK    1108  15   581  376F749900 27.08.15 18:46:50
117 Kasan Dušan          SK    1807  15   159  379E4ACD00 27.08.15 18:47:13
118 Richtárik Milan      SK    1301  15   743  37491AF400 27.08.15 18:47:18
119 Kredatus Martin      SK    2806  15   619  379EDD5100 27.08.15 18:47:23
120 Pažitný Jozef        SK    1304  15   236  376F666A00 27.08.15 18:47:33
121 Šaradín Peter        SK    1306  15  1003  379E3CE900 27.08.15 18:47:42
122 Sedlák + Grék        SK    2806  15   425  379EFDAB00 27.08.15 18:47:53
123 Sadloň Michal        SK    0106  15  1220  37491BD500 27.08.15 18:47:59
124 Krišanda Jozef       SK    2802  15   538  379E057600 27.08.15 18:48:08
125 Lejolle Jozef        SK    0606  15   401  3766DB2600 27.08.15 18:48:18
126 Štefánik Marián      SK    3003  15   699  379E265700 27.08.15 18:48:24
127 Gaško František      SK    1406  15   345  379E367600 27.08.15 18:48:40
128 Marton J+I           SK    0612  15   183  379E1D6F00 27.08.15 18:48:52
129 Bjalončík Ondrej     SK    2811  15   327  379E3F9B00 27.08.15 18:48:58
130 Borotová Bojena      SK    1001  15   830  379EF9BE00 27.08.15 18:49:03
131 Sadloň Michal        SK    0106  15  1207  376F0F9D00 27.08.15 18:49:34
132 Špaňúr Jozef         SK    1008  15   404  379EEDAC00 27.08.15 18:49:54
133 Cingel Jozef         SK    0105  15  1044  376F76E200 27.08.15 18:50:49
134 Slíž Juraj+Cecília   SK    1009  15  1996  376FF22100 27.08.15 18:50:58
135 Harniš Matúš         SK    2805  15   636  379E1B5200 27.08.15 18:51:03
136 Kredatus Martin      SK    2806  15   632  3,75E+06 27.08.15 18:51:10
137 Rybár Ľubomír        SK    0603  15   703  379E1C9D00 27.08.15 18:51:22
138 Muller Otto          AT    906   15   490  379E3BCC00 27.08.15 18:51:36
139 Kerekes Tibor        SK    3603  15   104  379EE92800 27.08.15 18:51:44
140 Pekara František     SK    3304  15  1482  3749100D00 27.08.15 18:52:07
141 Kawaler Jan          PL    027   15  4292  3747523300 27.08.15 18:52:16
142 Csutkay Michal       SK    0903  15     9  3,75E+06 27.08.15 18:52:22
143 Grobarčík Milan      SK    2901  15    46  3749F27400 27.08.15 18:52:29
144 Richtárik Milan      SK    1301  15   805  374933A100 27.08.15 18:52:41
145 gebr. Fanger         NL      15   1554262  374754AA00 27.08.15 18:52:53
146 Lesnický Jozef       SK    2301  15  1011  37491C5C00 27.08.15 18:53:11
147 Sadloň Michal        SK    0106  15  1405  37491E3C00 27.08.15 18:53:27
148 Chren Pavel          SK    1809  15    20  3749E27400 27.08.15 18:53:32
149 Sušienka J+M         SK    1705  15   741  37475D5600 27.08.15 18:53:37
150 Kunštár Vladimír     SK    1701  15   116  37492C1000 27.08.15 18:53:43
151 Lukovič Jozef        SK    0101  15  1410  3747570100 27.08.15 18:53:49
152 Kunštár Vladimír     SK    1701  15   114  3749233700 27.08.15 18:53:59
153 Hajko František      SK    1803  15   508  3749F46300 27.08.15 18:54:08
154 Halienka Peter       SK    0603  15   158  3749FDB500 27.08.15 18:54:19
155 Poetscher Gunter     AT    906   15   556  37490B9900 27.08.15 18:54:27
156 Deischler Hubert     AT    325   15  5386  3749EA9A00 27.08.15 18:54:36
157 Kováčik Pavol        SK    1009  15  1129  37490D2E00 27.08.15 18:54:45
158 Kasan S+F            SK    1807  15    38  3749090400 27.08.15 18:55:05
159 Ažaltovič Alojz      SK    0501  15   901  376852AE00 27.08.15 18:55:56
160 v. Zandvoort         NL      15   1582019  3768759C00 27.08.15 18:56:05
161 Gyurosi Jozef+Július SK    0705  15    89  379EEC1600 27.08.15 18:56:36
162 Janča Karel          CZ    0255  15  4568  376FFB0A00 27.08.15 18:56:51
163 La Grouw             NL      15   1556609  379E42F200 27.08.15 18:56:58
164 Blaško Ivan+Miroslav SK    0510  15    33  379EEC9E00 27.08.15 18:57:06
165 Hudec Milan          SK    1009  15    62  3749EC9800 27.08.15 18:57:16
166 Dudzik Daniel        SK    2806  15   165  37689A5B00 27.08.15 18:57:22
167 Struhár Miloslav     SK    0101  15  1287  379EFA3500 27.08.15 18:57:29
168 Borotová Bojena      SK    1001  15   834  379EE94600 27.08.15 18:57:40
169 Pažitný Jozef        SK    1306  15  1418  379E358600 27.08.15 18:57:47
170 Benka Michal         SK    2806  15   758  379E43F100 27.08.15 18:57:56
171 Korec Jozef st.      SK    1002  15  1251  376845F600 27.08.15 18:58:02
172 Nekoranec Ivan       SK    1406  15   993  379E018900 27.08.15 18:58:08
173 Varga Róbert         SK    0104  15  1035  376FECBE00 27.08.15 18:58:16
174 Schvarcz + Kanás     SK    0908  15    27  379E563A00 27.08.15 18:58:23
175 Lukovič Jozef        SK    0101  15  1432  379EFFC700 27.08.15 18:58:30
176 v. Zandvoort         NL      15   1582015  37531A1E00 27.08.15 18:58:36
177 Richtárik Milan      SK    1301  15   816  379EE86500 27.08.15 18:59:21
178 Schvarcz + Kanás     SK    0908  15    21  3749D98C00 27.08.15 18:59:28
179 Kandler Werner       AT    321   15     1  379EE46800 27.08.15 18:59:35
180 La Grouw             NL      15   1556616  376F923100 27.08.15 18:59:43
181 Comp. v. Ackooy      NL      15   1547980  379E3D5100 27.08.15 18:59:51
182 Figura Martin        SK    3502  15   828  379E212F00 27.08.15 18:59:58
183 Sadloň Michal        SK    0106  15  1248  379E3AFA00 27.08.15 19:00:14
184 Blaško Ivan+Miroslav SK    0510  15    39  3749F3DD00 27.08.15 19:00:33
185 Cesnek Ján           SK    1007  15  1110  3768243000 27.08.15 19:00:54
186 Homola Ján           SK    1807  15   215  376F894900 27.08.15 19:01:00
187 Lesnický Jozef       SK    2301  15  1002  379E1FA900 27.08.15 19:01:06
188 v.d. Sluis-Gobel     NL      15   1508595  379ED74800 27.08.15 19:01:13
189 Poetscher Gunter     AT    906   15   554  379E388300 27.08.15 19:01:28
190 Vernarský Vladimír   SK    2305  15   475  379E13E100 27.08.15 19:01:35
191 Lesnický Jozef       SK    2301  15  1008  376F031100 27.08.15 19:02:26
192 Figura Martin        SK    3502  15   807  379E325C00 27.08.15 19:02:32
193 Dubaj Marián         SK    1009  15   466  3768F72E00 27.08.15 19:02:39
194 Hubinský Dušan       SK    1106  15  1252  379E0F0300 27.08.15 19:02:45
195 Visolajský František SK    1009  15  2356  3768EF7100 27.08.15 19:02:53
196 v. Zandvoort         NL      15   1581946  375300CD00 27.08.15 19:03:00
197 Comp. v. Ackooy      NL      15   1547992  379E0FF400 27.08.15 19:03:07
198 Riepl Willi          DV    04820  15  188  379EC4E100 27.08.15 19:03:18
199 Csutkay Michal       SK    0903  15    45  3766CAAF00 27.08.15 19:03:24
200 Gaško František      SK    1406  15   380  379E476600 27.08.15 19:03:30
201 Jankura Andrej       SK    0104  15   462  379EC4B400 27.08.15 19:03:35
202 Prievan Pravno       SK    1204  15    11  379E0B5200 27.08.15 19:03:42
203 Volentier Vladimír   SK    1807  15   701  376FF38A00 27.08.15 19:03:50
204 Sedlák + Grék        SK    2806  15   401  379E42C500 27.08.15 19:03:55
205 Vincenc Miloslav     CZ    021    15  366  376F019B00 27.08.15 19:04:02
206 Dvorščak Ondrej      SK    0509  15  1239  3768A4AC00 27.08.15 19:04:32
207 Blaško Ivan+Miroslav SK    0510  15    38  379E21B600 27.08.15 19:04:53
208 Firic Jozef          SK    0504  15   241  379ED2B600 27.08.15 19:05:07
209 Sadloň Michal        SK    0106  15  1239  376F82B900 27.08.15 19:05:19
210 Richtárik Milan      SK    1301  15   813  3768D7A600 27.08.15 19:05:32
211 Čmarada Rudolf       SK    0503  15   588  379E46A300 27.08.15 19:05:47
212 Gaško František      SK    1406  15   233  379E3D3300 27.08.15 19:05:58
213 Prievan Pravno       SK    1204  15   142  376FEDDB00 27.08.15 19:06:03
214 Fiala A+T            SK    0908  15  1145  376F916F00 27.08.15 19:06:11
215 Šmárik Dušan         SK    3402  15   510  379E03A500 27.08.15 19:06:17
216 Skaličan Ján         SK    1705  15   529  376FFE6100 27.08.15 19:06:33
217 Petrašek Michal      SK    2806  15   855  379EF25B00 27.08.15 19:06:39
218 Molink Joep          NL      15   1554531  3763E2D900 27.08.15 19:06:45
219 Vincenc Miloslav     CZ    021    15  369  376F87A500 27.08.15 19:06:52
220 Seliga Jaroslav      SK    2403  15   439  379E3B0800 27.08.15 19:07:00
221 Kasan Jozef          SK    1807  15   528  376F1FF700 27.08.15 19:07:39
222 Brzý Jozef           SK    1306  15   832  379E1F8B00 27.08.15 19:07:48
223 Mojzeš M+J           SK    3501  15   940  379E1CF700 27.08.15 19:07:58
224 Korec Jozef st.      SK    1002  15  1266  3768279700 27.08.15 19:08:05
225 Sadloň Michal        SK    0106  15  1272  376F8E8000 27.08.15 19:08:43
226 Nekoranec Ivan       SK    1406  15   952  379EF32D00 27.08.15 19:08:50
227 Deguľ Jozef          SK    1905  15  1303  379E589200 27.08.15 19:08:57
228 Antol+Zbín J+J       SK    1305  15   528  379E0E3100 27.08.15 19:09:04
229 Jankura Andrej       SK    0104  15  1032  379E31C600 27.08.15 19:09:10
230 Kawaler Jan          PL    027   15  4291  379ED05E00 27.08.15 19:09:16
231 Zicho Ján            SK    1705  15   453  379E0A8000 27.08.15 19:09:43
232 Čmarada Rudolf       SK    0503  15   574  3768DE5400 27.08.15 19:09:51
233 Molink Joep          NL      15   1554528  379E0FC700 27.08.15 19:10:33
234 Jankulic + Košťany   SK    0503  15  1399  379E1F1200 27.08.15 19:10:41
235 Krajčík Daniel       SK    1106  15    45  379ED3E200 27.08.15 19:10:49
236 Púchovský Anton      SK    1908  15   795  379EE30F00 27.08.15 19:10:56
237 Slíž Juraj+Cecília   SK    1009  15  1999  3749200D00 27.08.15 19:11:03
238 Kawaler Jan          PL    027   15  4294  376F0B1900 27.08.15 19:11:08
239 Štefančík Team       SK    1008  15   418  379EED7F00 27.08.15 19:11:15
240 Slíž Juraj+Cecília   SK    1009  15  2000  379EE75700 27.08.15 19:11:22
241 Novák Pavel          SK    1301  15   204  376F0AFC00 27.08.15 19:11:28
242 Chren Pavel          SK    1809  15    16  374902FC00 27.08.15 19:11:36
243 Ekelhardt Rosi       AT    906   15   425  376FE35D00 27.08.15 19:11:42
244 Gaži Jozef           SK    1807  15  1235  37476C1B00 27.08.15 19:11:49
245 Francúz Štefan       SK    1001  15   548  379EF28800 27.08.15 19:11:55
246 Baran Miroslav       SK    0999  15  6555  376F23B700 27.08.15 19:12:09
247 Beseda + Fábry       SK    1201  15   840  379E0C2400 27.08.15 19:12:15
248 Zeman Ján            SK    0501  15   641  379EEB4400 27.08.15 19:12:35
249 Ekelhardt Rosi       AT    906   15   427  379E44F000 27.08.15 19:12:46
250 Eberhard Walter      AT    321   15   228  379ED37900 27.08.15 19:12:51
251 Michálek Miroslav    SK    1702  15   150  379E0C4200 27.08.15 19:12:57
252 Sadloň Michal        SK    0106  15  1318  379EE2D300 27.08.15 19:13:20
253 La Grouw             NL      15   1556617  379EE8ED00 27.08.15 19:13:29
254 Poetscher Gunter     AT    906   15   559  3749FFB300 27.08.15 19:13:38
255 Poetscher Gunter     AT    906   15   522  379E34B400 27.08.15 19:13:45
256 Tóth Róbert          SK    1009  15  1806  379E322F00 27.08.15 19:13:54
257 J. Vyfhuizen         NL      15   1548098  379E301200 27.08.15 19:14:03
258 J. Vyfhuizen         NL      15   1548097  376872F900 27.08.15 19:14:12
259 Firic Jozef          SK    0504  15   242  376F88A400 27.08.15 19:14:32
260 Csutkay Michal       SK    0903  15    20  3712DD2F00 27.08.15 19:14:39
261 Benka Michal         SK    2806  15   731  376822F600 27.08.15 19:14:45
262 Ekelhardt Rosi       AT    906   15   411  3749EAE500 27.08.15 19:14:52
263 Grék Peter           SK    2806  15   433  376F663D00 27.08.15 19:15:04
264 Dudzik Daniel        SK    2806  15   164  376FFD0800 27.08.15 19:15:47
265 Ekelhardt Rosi       AT    906   15   429  379E397300 27.08.15 19:16:21
266 Sedlák + Grék        SK    2806  15   427  3768211500 27.08.15 19:16:28
267 Carlo van Hazenbroek NL      15   1604477  376F7EAE00 27.08.15 19:16:37
268 Grék Peter           SK    2806  15   418  376F93F400 27.08.15 19:16:47
269 Fiala A+T            SK    0908  15  1063  376F77C300 27.08.15 19:16:55
270 Grék Peter           SK    2806  15   410  376FEF9D00 27.08.15 19:17:01
271 Hajko Ján            SK    1803  15   687  3,77E+06 27.08.15 19:17:07
272 Ažaltovič Alojz      SK    0501  15   903  379E237800 27.08.15 19:17:13
273 Beseda + Fábry       SK    1201  15   841  376FFF9D00 27.08.15 19:17:21
274 Nagy Tibor           SK    1802  15   449  379E4FD700 27.08.15 19:17:29
275 C. van Vliet         NL      15   1548303  379EEA8100 27.08.15 19:17:42
276 Korec Jozef st.      SK    1002  15  1261  379E103F00 27.08.15 19:17:47
277 Harniš Matúš         SK    2805  15   645  376FE16E00 27.08.15 19:17:53
278 Jankulic + Košťany   SK    0503  15  1359  379E3C3400 27.08.15 19:17:59
279 Baran Miroslav       SK    0999  15  6544  379E37A200 27.08.15 19:18:03
280 v. Zandvoort         NL      15   1577247  376F9DBE00 27.08.15 19:18:55

 

Kontakt

MTC Nitra - International one-loft race Nitra Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
Akademická 4
949 01 Nitra
SLOVAKIA

www.postoveholuby.sk
00421376537503 szchph@postoveholuby.sk