Zmena ocenenia Finálového preteku

25.08.2015 09:38

V zmysle propozícii TS 2015 podľa bodu 7., nakoľko nedošlo k naplneniu kapacity TS sa ocenenie upravuje následovne:

predpokladana kapacita 750  
dodany počet PH 619  
     
Ocenenie jednotlivých pretekov okrem finálového zostáva nezmenené ako aj ocenenie súťaže Eso holub
percentuálne zníženie
ocenenia  finálového preteku
18,00%  
     
Finalový pretek ocenenie  
  plánované zmenené
1. cena 3000 2460
2. cena 2000 1640
3. cena 1500 1230
4. cena 1200 984
5. cena 1000 820
6. cena 900 738
7. cena 800 656
8. cena 700 574
9. cena 600 492
10. cena 500 410
11. cena 100 82
12. cena 100 82
13. cena 100 82
14. cena 100 82
15. cena 100 82
16. cena 100 82
17. cena 100 82
18. cena 100 82
19. cena 100 82
20. cena 100 82
21. cena 50 41
22. cena 50 41
23. cena 50 41
24. cena 50 41
25. cena 50 41
26. cena 50 41
27. cena 50 41
28. cena 50 41
29. cena 50 41
30. cena 50 41
     
     
V Nitre dňa 25.8.2015  

 

Kontakt

MTC Nitra - International one-loft race Nitra Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
Akademická 4
949 01 Nitra
SLOVAKIA

www.postoveholuby.sk
00421376537503 szchph@postoveholuby.sk