Zmena ocenenia MTS Nitra 2016

25.08.2016 13:41

Zmena ocenenia MTS Nitra 2016.

Nakoľko nedošlo k naplneniu kapacity TS uhradenými holubmi v zmysle propozícii TS bod 5., sa ocenenie upravuje ponížením o 5 % ocenenia finálového preteku, pričom ocenenie jednotlivých pretekov a súťaže Eso holub zostáva nezmenené.

Kontakt

MTC Nitra - International one-loft race Nitra Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
Akademická 4
949 01 Nitra
SLOVAKIA

www.postoveholuby.sk
00421376537503 szchph@postoveholuby.sk