Zoznam načipovaných holubov 10.8.2015

10.08.2015 14:35
Lfd.Nr. Züchter Fußring Elek.Ringnr.
1 Aneta Michal         SK    1009  15  1728  0
2 Aneta Michal         SK    1009  15  2481  376F83E500
3 Aneta Michal         SK    1009  15  2488  376FECEB00
4 Aneta Michal         SK    1009  15  2490  37681A4900
5 Aneta Michal         SK    1009  15  2492  0
6 Antol+Zbín J+J       SK    1305  15   527  3749F4BE00
7 Antol+Zbín J+J       SK    1305  15   528  379E0E3100
8 Antol+Zbín J+J       SK    1305  15   530  376FEB4600
9 Antol+Zbín J+J       SK    1305  15   532  37475A2C00
10 Ažaltovič Alojz      SK    0501  15   901  376852AE00
11 Ažaltovič Alojz      SK    0501  15   903  379E237800
12 Ažaltovič Alojz      SK    0501  15   907  3,75E+06
13 Ažaltovič Alojz      SK    0501  15  1033  0
14 Balint Ján+Edo       SK    2805  15   723  374757C500
15 Balint Ján+Edo       SK    2805  15   728  374757B600
16 Balint Ján+Edo       SK    2805  15   732  37491FE000
17 Baran Miroslav       SK    0999  15  6544  379E37A200
18 Baran Miroslav       SK    0999  15  6549  379E0A1700
19 Baran Miroslav       SK    0999  15  6555  376F23B700
20 Benka Michal         SK    2806  15   731  376822F600
21 Benka Michal         SK    2806  15   758  379E43F100
22 Beseda + Fábry       SK    1201  15   233  3749D4BE00
23 Beseda + Fábry       SK    1201  15   249  3749F16600
24 Beseda + Fábry       SK    1201  15   251  37491D9700
25 Beseda + Fábry       SK    1201  15   809  376F62AA00
26 Beseda + Fábry       SK    1201  15   840  379E0C2400
27 Beseda + Fábry       SK    1201  15   841  376FFF9D00
28 Binda Vladimír       SK    1106  15   951  3747558B00
29 Binda Vladimír       SK    1106  15   960  0
30 Binda Vladimír       SK    1106  15  1000  374938BB00
31 Bindas Štefan        SK    1705  15   103  0
32 Bindas Štefan        SK    1705  15   105  379E01B600
33 Bindas Štefan        SK    1705  15   119  0
34 Bindas Štefan        SK    1705  15   122  0
35 Bindas Štefan        SK    1705  15   124  379E40D600
36 Bindas Štefan        SK    1705  15   126  0
37 Bjalončík Ondrej     SK    2811  15   327  379E3F9B00
38 Bjalončík Ondrej     SK    2811  15   340  37685F2900
39 Bjalončík Ondrej     SK    2811  15   442  0
40 Bjalončík Ondrej     SK    2811  15   445  379E27FC00
41 Bjalončík Ondrej     SK    2811  15   450  379EF41D00
42 Blaško Ivan+Miroslav SK    0510  15    17  376F763D00
43 Blaško Ivan+Miroslav SK    0510  15    22  379EF4B300
44 Blaško Ivan+Miroslav SK    0510  15    31  379E3D7F00
45 Blaško Ivan+Miroslav SK    0510  15    33  379EEC9E00
46 Blaško Ivan+Miroslav SK    0510  15    37  3749FE1E00
47 Blaško Ivan+Miroslav SK    0510  15    38  379E21B600
48 Blaško Ivan+Miroslav SK    0510  15    39  3749F3DD00
49 Blaško Ivan+Miroslav SK    0511  15  1155  374751DA00
50 Borotová Bojena      SK    1001  15   827  379E2ED700
51 Borotová Bojena      SK    1001  15   830  379EF9BE00
52 Borotová Bojena      SK    1001  15   834  379EE94600
53 Borotová Bojena      SK    1001  15   847  379EF37800
54 Brzý Jozef           SK    1306  15   829  374932EE00
55 Brzý Jozef           SK    1306  15   832  379E1F8B00
56 Brzý Jozef           SK    1306  15   837  379EEACD00
57 C. van Vliet         NL      15   1548303  379EEA8100
58 C. van Vliet         NL      15   1548320  3749EE5A00
59 C. van Vliet         NL      15   1548324  0
60 Carlo van Hazenbroek NL      15   1604471  3749166100
61 Carlo van Hazenbroek NL      15   1604476  37491F7700
62 Carlo van Hazenbroek NL      15   1604477  376F7EAE00
63 Carlo van Hazenbroek NL      15   1604478  0
64 Cesnek Ján           SK    1007  15  1106  379E3FAA00
65 Cesnek Ján           SK    1007  15  1109  37473EBF00
66 Cesnek Ján           SK    1007  15  1110  3768243000
67 Chren Pavel          SK    1809  15     1  0
68 Chren Pavel          SK    1809  15     6  379EE1C500
69 Chren Pavel          SK    1809  15    16  374902FC00
70 Chren Pavel          SK    1809  15    20  3749E27400
71 Cingel Jozef         SK    0105  15  1021  37491E9600
72 Cingel Jozef         SK    0105  15  1044  376F76E200
73 Cingel Jozef         SK    0105  15  1056  0
74 Comp. v. Ackooy      NL      15   1547980  379E3D5100
75 Comp. v. Ackooy      NL      15   1547992  379E0FF400
76 Csutkay Michal       SK    0903  15     9  3,75E+06
77 Csutkay Michal       SK    0903  15    20  3712DD2F00
78 Csutkay Michal       SK    0903  15    39  0
79 Csutkay Michal       SK    0903  15    40  0
80 Csutkay Michal       SK    0903  15    41  3753E42300
81 Csutkay Michal       SK    0903  15    44  379EF53A00
82 Csutkay Michal       SK    0903  15    45  3766CAAF00
83 Deguľ Jozef          SK    1905  15  1303  379E589200
84 Deguľ Jozef          SK    1905  15  1312  374753BA00
85 Deischler Hubert     AT    325   15  5384  379EF84600
86 Deischler Hubert     AT    325   15  5385  0
87 Deischler Hubert     AT    325   15  5386  3749EA9A00
88 Deischler Hubert     AT    325   15  5387  0
89 Drexler Alojz        SK    1202  15   363  374908E700
90 Drexler Alojz        SK    1202  15   367  0
91 Droppa Dušan         SK    1705  15  1064  37475A0E00
92 Dubaj Marián         SK    1009  15   466  3768F72E00
93 Dubaj Marián         SK    1009  15   468  0
94 Dubaj Marián         SK    1009  15   469  376F803300
95 Dubaj Marián         SK    1009  15   470  376FE5F100
96 Dubaj Marián         SK    1009  15   471  374735E500
97 Dudzik Daniel        SK    2806  15   156  37493AB900
98 Dudzik Daniel        SK    2806  15   164  376FFD0800
99 Dudzik Daniel        SK    2806  15   165  37689A5B00
100 Dvorščak Ondrej      SK    0509  15  1225  0
101 Dvorščak Ondrej      SK    0509  15  1226  0
102 Dvorščak Ondrej      SK    0509  15  1239  3768A4AC00
103 Dvorščak Ondrej      SK    0509  15  1240  376FE04100
104 Eberhard Walter      AT    321   15   183  0
105 Eberhard Walter      AT    321   15   228  379ED37900
106 Eberhard Walter      SK    0503  15   563  376847B800
107 Ekelhardt Rosi       AT    906   15   403  0
108 Ekelhardt Rosi       AT    906   15   407  3753288800
109 Ekelhardt Rosi       AT    906   15   409  376FE50000
110 Ekelhardt Rosi       AT    906   15   411  3749EAE500
111 Ekelhardt Rosi       AT    906   15   416  376F82F500
112 Ekelhardt Rosi       AT    906   15   418  379EF80A00
113 Ekelhardt Rosi       AT    906   15   421  0
114 Ekelhardt Rosi       AT    906   15   425  376FE35D00
115 Ekelhardt Rosi       AT    906   15   427  379E44F000
116 Ekelhardt Rosi       AT    906   15   429  379E397300
117 Engl Wendelin        DV    06276  15  728  0
118 Engl Wendelin        DV    06276  15  748  374749C300
119 Fiala A+T            SK    0908  15  1063  376F77C300
120 Fiala A+T            SK    0908  15  1081  376F856B00
121 Fiala A+T            SK    0908  15  1145  376F916F00
122 Figura Martin        SK    3502  15   807  379E325C00
123 Figura Martin        SK    3502  15   822  376F1BA000
124 Figura Martin        SK    3502  15   828  379E212F00
125 Figura Martin        SK    3502  15   831  379ED48700
126 Figura Martin        SK    3502  15   832  3749F6F800
127 Firic Jozef          SK    0504  15   241  379ED2B600
128 Firic Jozef          SK    0504  15   242  376F88A400
129 Firic Jozef          SK    0504  15   252  376F145C00
130 Firic Jozef          SK    0504  15   259  0
131 Francúz Štefan       SK    1001  15   548  379EF28800
132 Gaško František      SK    1406  15   225  37474AE000
133 Gaško František      SK    1406  15   233  379E3D3300
134 Gaško František      SK    1406  15   241  37687B8700
135 Gaško František      SK    1406  15   255  376F69B200
136 Gaško František      SK    1406  15   256  379EE93700
137 Gaško František      SK    1406  15   345  379E367600
138 Gaško František      SK    1406  15   374  0
139 Gaško František      SK    1406  15   380  379E476600
140 Gaži Jozef           SK    1807  15  1232  37476B6700
141 Gaži Jozef           SK    1807  15  1234  0
142 Gaži Jozef           SK    1807  15  1235  37476C1B00
143 Gaži Jozef           SK    1807  15  1236  0
144 Gaži Jozef           SK    1807  15  1239  3749F02B00
145 Gontkovič Ján        SK    2808  15   817  0
146 Gontkovič Ján        SK    2808  15   819  376FED0800
147 Grecmacher Ján       SK    3604  15    25  379E3A0900
148 Grecmacher Ján       SK    3604  15    27  3768143000
149 Grecmacher Ján       SK    3604  15    32  0
150 Grobarčík Milan      SK    2901  15    46  3749F27400
151 Grobarčík Milan      SK    2901  15   124  379EFFB800
152 Grobarčík Milan      SK    2901  15   132  379E165700
153 Grék Peter           SK    2806  15   410  376FEF9D00
154 Grék Peter           SK    2806  15   411  0
155 Grék Peter           SK    2806  15   418  376F93F400
156 Grék Peter           SK    2806  15   432  3768420800
157 Grék Peter           SK    2806  15   433  376F663D00
158 Gyurosi Jozef+Július SK    0705  15    89  379EEC1600
159 Gyurosi Jozef+Július SK    0705  15    91  0
160 Gyurosi Jozef+Július SK    0705  15    94  379E469400
161 Gyurosi Jozef+Július SK    0705  15    96  0
162 Hajko František      SK    1803  15   508  3749F46300
163 Hajko František      SK    1803  15   514  379EEDBB00
164 Hajko František      SK    1803  15   539  379E0B4300
165 Hajko Ján            SK    1803  15   649  376F7BFC00
166 Hajko Ján            SK    1803  15   687  3,77E+06
167 Halienka Peter       SK    0603  15   155  376F09B100
168 Halienka Peter       SK    0603  15   156  3749F5EA00
169 Halienka Peter       SK    0603  15   158  3749FDB500
170 Halienka Peter       SK    0603  15   159  37684CE000
171 Halienka Peter       SK    0603  15   160  3747569900
172 Halienka Peter       SK    0603  15   161  374922A100
173 Halienka Peter       SK    0603  15   162  0
174 Halienka Peter       SK    0603  15   163  3749F19300
175 Halienka Peter       SK    0603  15   170  0
176 Halienka Peter       SK    0603  15   172  379E26DF00
177 Harniš Matúš         SK    2805  15   636  379E1B5200
178 Harniš Matúš         SK    2805  15   645  376FE16E00
179 Homola Ján           SK    1807  15   204  37493B0300
180 Homola Ján           SK    1807  15   210  376F5B4700
181 Homola Ján           SK    1807  15   215  376F894900
182 Hubinský Dušan       SK    1106  15  1251  3768EB9300
183 Hubinský Dušan       SK    1106  15  1252  379E0F0300
184 Hubinský Dušan       SK    1106  15  1294  3749E78E00
185 Hudec Milan          SK    1009  15    61  379EE78400
186 Hudec Milan          SK    1009  15    62  3749EC9800
187 Hudec Milan          SK    1009  15    63  3749F7D900
188 Hudec Milan          SK    1009  15    77  0
189 J. Vyfhuizen         NL      15   1548097  376872F900
190 J. Vyfhuizen         NL      15   1548098  379E301200
191 J.J. v.d. Wal        NL      15   1629016  0
192 J.J. v.d. Wal        NL      15   1629019  0
193 J.J. v.d. Wal        NL      15   1629028  376F86D300
194 Jankulic + Košťany   SK    0503  15  1305  376868A800
195 Jankulic + Košťany   SK    0503  15  1344  374903BF00
196 Jankulic + Košťany   SK    0503  15  1359  379E3C3400
197 Jankulic + Košťany   SK    0503  15  1399  379E1F1200
198 Jankura Andrej       SK    0104  15   462  379EC4B400
199 Jankura Andrej       SK    0104  15   495  376FECFA00
200 Jankura Andrej       SK    0104  15  1032  379E31C600
201 Janča Karel          CZ    0255  15  4530  376F0C4500
202 Janča Karel          CZ    0255  15  4568  376FFB0A00
203 Janča Miroslav       CZ    0255   15 4018  0
204 Janča Miroslav       CZ    0255   15 4019  0
205 Jurčík Pavol         SK    0705  15    18  3749E80500
206 Jurčík Pavol         SK    0705  15    35  379EF4FF00
207 Jurčík Pavol         SK    0705  15    38  376F985900
208 Kandler Werner       AT    321   15     1  379EE46800
209 Kandler Werner       AT    321   15    23  379E340F00
210 Kandler Werner       AT    321   15    32  0
211 Kandler Werner       SK    0503  15   564  3768D38C00
212 Kanás Daniel         SK    1004  15  1721  379E016B00
213 Karácsonyi Štefan    SK    0104  15   473  3749E9AA00
214 Karácsonyi Štefan    SK    0104  15   484  379E336A00
215 Karácsonyi Štefan    SK    0104  15  1033  3747579800
216 Kasan Dušan          SK    1807  15   146  3747586A00
217 Kasan Dušan          SK    1807  15   159  379E4ACD00
218 Kasan Jozef          SK    1807  15   528  376F1FF700
219 Kasan Jozef          SK    1807  15   539  379EE80B00
220 Kasan S+F            SK    1807  15    38  3749090400
221 Kasan S+F            SK    1807  15    67  0
222 Kasan S+F            SK    1807  15    71  0
223 Kawaler Jan          PL    027   15  4286  37475ECE00
224 Kawaler Jan          PL    027   15  4291  379ED05E00
225 Kawaler Jan          PL    027   15  4292  3747523300
226 Kawaler Jan          PL    027   15  4293  0
227 Kawaler Jan          PL    027   15  4294  376F0B1900
228 Kerekes Tibor        SK    3603  15   104  379EE92800
229 Kerekes Tibor        SK    3603  15   105  0
230 Kerekes Tibor        SK    3603  15   106  376F810500
231 Kiko M+P             SK    1003  15    39  3753FD6600
232 Kiko M+P             SK    1003  15    42  0
233 Klačan Milan         SK    1007  15   805  0
234 Klačan Milan         SK    1007  15   809  3749F11B00
235 Konigshofer Josef    AT    0101  15  4339  0
236 Koninger Manfred     AT    334   15    74  376FEA6500
237 Koninger Manfred     AT    334   15    82  37475BA300
238 Koninger Manfred     AT    334   15    84  3749F28300
239 Koninger Manfred     AT    334   15    89  376855BA00
240 Korec Jozef ml.      SK    1002  15  1295  379EE0F300
241 Korec Jozef ml.      SK    1002  15  1298  374751CB00
242 Korec Jozef ml.      SK    1002  15  1302  0
243 Korec Jozef ml.      SK    1002  15  1323  374901C000
244 Korec Jozef ml.      SK    1002  15  1328  0
245 Korec Jozef st.      SK    1002  15  1251  376845F600
246 Korec Jozef st.      SK    1002  15  1261  379E103F00
247 Korec Jozef st.      SK    1002  15  1266  3768279700
248 Korec Jozef st.      SK    1002  15  1269  379ED5D100
249 Korec Jozef st.      SK    1002  15  1287  379E3C1600
250 Kováčik Pavol        SK    1009  15  1126  3768F6A700
251 Kováčik Pavol        SK    1009  15  1129  37490D2E00
252 Kováčik Pavol        SK    1009  15  1131  374759F000
253 Kováčik Viliam       SK    1407  15   122  376F080D00
254 Kováčik Viliam       SK    1407  15   150  3747563F00
255 Krajčík Daniel       SK    1106  15    44  379E194500
256 Krajčík Daniel       SK    1106  15    45  379ED3E200
257 Kredatus Martin      SK    2806  15   619  379EDD5100
258 Kredatus Martin      SK    2806  15   632  3,75E+06
259 Krišanda Jozef       SK    2802  15   528  379ED4D200
260 Krišanda Jozef       SK    2802  15   530  37684E1B00
261 Krišanda Jozef       SK    2802  15   534  3768D8F000
262 Krišanda Jozef       SK    2802  15   538  379E057600
263 Krišanda Jozef       SK    2802  15   540  3749DD4C00
264 Kunštár Vladimír     SK    1701  15   102  3747511600
265 Kunštár Vladimír     SK    1701  15   112  3749EF8600
266 Kunštár Vladimír     SK    1701  15   114  3749233700
267 Kunštár Vladimír     SK    1701  15   116  37492C1000
268 La Grouw             NL      15   1556609  379E42F200
269 La Grouw             NL      15   1556612  376800F800
270 La Grouw             NL      15   1556614  379E458600
271 La Grouw             NL      15   1556615  3768EECD00
272 La Grouw             NL      15   1556616  376F923100
273 La Grouw             NL      15   1556617  379EE8ED00
274 La Grouw             NL      15   1556618  379E385600
275 Lauter Egon          AT    321   15   540  3,77E+305
276 Lauter Egon          AT    321   15   542  3749F64300
277 Lauter Egon          AT    321   15   549  376823B900
278 Laš Vladimír         SK    1408  15   708  376863CB00
279 Laš Vladimír         SK    1408  15   729  379EF33C00
280 Laš Vladimír         SK    1408  15   731  3747545F00
281 Laš Vladimír         SK    1408  15   738  37689DA300
282 Laš Vladimír         SK    1408  15   750  3747490F00
283 Laš Vladimír         SK    1408  15   757  37490CE300
284 Legíň Peter+Štefan   SK    1907  15  1457  0
285 Legíň Peter+Štefan   SK    1907  15  1458  0
286 Legíň Peter+Štefan   SK    1907  15  1500  0
287 Lejolle Jozef        SK    0606  15   401  3766DB2600
288 Lejolle Jozef        SK    0606  15   424  379E2D3200
289 Lejolle Jozef        SK    0606  15   425  3749229200
290 Lejolle Jozef        SK    0606  15   435  379E34D200
291 Lejolle Jozef        SK    0606  15   436  0
292 Lesnický Jozef       SK    2301  15  1002  379E1FA900
293 Lesnický Jozef       SK    2301  15  1008  376F031100
294 Lesnický Jozef       SK    2301  15  1011  37491C5C00
295 Lesnický Jozef       SK    2301  15  1013  3749F42700
296 Lukovič Jozef        SK    0101  15  1405  3749F12A00
297 Lukovič Jozef        SK    0101  15  1406  0
298 Lukovič Jozef        SK    0101  15  1410  3747570100
299 Lukovič Jozef        SK    0101  15  1411  37688F9200
300 Lukovič Jozef        SK    0101  15  1414  0
301 Lukovič Jozef        SK    0101  15  1420  0
302 Lukovič Jozef        SK    0101  15  1421  376F976900
303 Lukovič Jozef        SK    0101  15  1422  379E10D500
304 Lukovič Jozef        SK    0101  15  1427  0
305 Lukovič Jozef        SK    0101  15  1432  379EFFC700
306 Lukovič Jozef        SK    0101  15  1440  376FFC1800
307 Lukovič Jozef        SK    0101  15  1448  3749160700
308 Lukovič Jozef        SK    0101  15  1450  0
309 Lukovič Jozef        SK    0101  15  1463  0
310 Lukovič Jozef        SK    0101  15  1464  0
311 Lukovič Jozef        SK    0101  15  1472  376FFDDB00
312 Lukovič Jozef        SK    0101  15  1473  0
313 Lukovič Jozef        SK    0101  15  1476  0
314 Lukovič Jozef        SK    0101  15  1477  0
315 Lukovič Jozef        SK    0101  15  1478  0
316 Macura + Fusko       SK    3304  15   781  0
317 Macura + Fusko       SK    3304  15   782  3752683800
318 Macura + Fusko       SK    3304  15   783  376FEB5500
319 Macura + Fusko       SK    3304  15   803  37687B6900
320 Marton J+I           SK    0612  15    67  3747592D00
321 Marton J+I           SK    0612  15    95  0
322 Marton J+I           SK    0612  15    96  379EF7A100
323 Marton J+I           SK    0612  15    97  379E044A00
324 Marton J+I           SK    0612  15    98  376FEFAC00
325 Marton J+I           SK    0612  15   180  379ED41E00
326 Marton J+I           SK    0612  15   183  379E1D6F00
327 Marton J+I           SK    0612  15   186  3749F5CC00
328 Mastrigt Jan         SK    1009  15  1805  379E249500
329 Mastrigt Jan         SK    1009  15  1809  379E47DF00
330 Melkner Rudolf       SK    2007  15   501  3768369B00
331 Melkner Rudolf       SK    2007  15   502  376F106F00
332 Melkner Rudolf       SK    2007  15   505  3747589700
333 Melkner Rudolf       SK    2007  15   510  0
334 Michálek Miroslav    SK    1702  15   141  0
335 Michálek Miroslav    SK    1702  15   150  379E0C4200
336 Mojzeš M+J           SK    3501  15   940  379E1CF700
337 Mojzeš M+J           SK    3501  15   942  37689F7400
338 Mojzeš M+J           SK    3501  15   944  374748B500
339 Mokoš Marek          SK    1106  15   306  379EDFB900
340 Mokoš Marek          SK    1106  15   307  376F9A6600
341 Mokoš Marek          SK    1106  15   313  0
342 Mokoš Marek          SK    1106  15   366  3768464000
343 Mokoš Marek          SK    1106  15  1415  379EE79300
344 Mokrý Ján            SK    1201  15   134  0
345 Mokrý Ján            SK    1201  15   142  376F900600
346 Molink Joep          NL      15   1554526  379E228800
347 Molink Joep          NL      15   1554527  0
348 Molink Joep          NL      15   1554528  379E0FC700
349 Molink Joep          NL      15   1554529  3753A7A800
350 Molink Joep          NL      15   1554530  0
351 Molink Joep          NL      15   1554531  3763E2D900
352 Mozdík Miloš         SK    1009  15   308  379E261B00
353 Mozdík Pavel         SK    1009  15   315  374913EC00
354 Mozdík Pavel         SK    1009  15   326  379ED20100
355 Muller Otto          AT    906   15   485  37681A9400
356 Muller Otto          AT    906   15   487  0
357 Muller Otto          AT    906   15   488  0
358 Muller Otto          AT    906   15   489  3768FA3A00
359 Muller Otto          AT    906   15   490  379E3BCC00
360 Muller Otto          AT    906   15   491  3749329300
361 Muller Otto          AT    906   15   492  379E474800
362 Muller Otto          AT    906   15   493  379E055800
363 Muller Otto          AT    906   15   494  379EDE2300
364 Muller Otto          AT    906   15   495  0
365 Muller Otto          AT    906   15   496  3749261600
366 Nagy Tibor           SK    1802  15   416  3749303A00
367 Nagy Tibor           SK    1802  15   443  374907CA00
368 Nagy Tibor           SK    1802  15   449  379E4FD700
369 Nekoranec Ivan       SK    1406  15   938  37689BE100
370 Nekoranec Ivan       SK    1406  15   952  379EF32D00
371 Nekoranec Ivan       SK    1406  15   962  374757D400
372 Nekoranec Ivan       SK    1406  15   968  37492F7700
373 Nekoranec Ivan       SK    1406  15   983  3747550300
374 Nekoranec Ivan       SK    1406  15   993  379E018900
375 Novák Pavel          SK    1301  15   204  376F0AFC00
376 Novák Pavel          SK    1301  15   244  0
377 Novák Pavel          SK    1301  15   249  379EEAEB00
378 Očenáš Inocent       SK    0501  15   101  37491CF200
379 Očenáš Inocent       SK    0501  15   102  3749004900
380 Očenáš Inocent       SK    0501  15   110  37684DB200
381 Očenáš Inocent       SK    0501  15   133  374900D000
382 Očenáš Inocent       SK    0501  15   191  0
383 Patera Jaromír       SK    0511  15  1150  0
384 Patera Jaromír       SK    0511  15  1152  0
385 Pažitný Jozef        SK    1302  15  1523  379ED4E100
386 Pažitný Jozef        SK    1302  15  1526  379E1F0300
387 Pažitný Jozef        SK    1304  15   203  379E27B000
388 Pažitný Jozef        SK    1304  15   206  3747463F00
389 Pažitný Jozef        SK    1304  15   208  0
390 Pažitný Jozef        SK    1304  15   229  3749F73300
391 Pažitný Jozef        SK    1304  15   236  376F666A00
392 Pažitný Jozef        SK    1306  15  1404  374756E400
393 Pažitný Jozef        SK    1306  15  1411  379E0D2300
394 Pažitný Jozef        SK    1306  15  1414  379E0C6000
395 Pažitný Jozef        SK    1306  15  1416  37491B9900
396 Pažitný Jozef        SK    1306  15  1418  379E358600
397 Pekara František     SK    3304  15  1481  379E4F3100
398 Pekara František     SK    3304  15  1482  3749100D00
399 Pekara František     SK    3304  15  1483  3749F00D00
400 Pekara František     SK    3304  15  1484  3749131900
401 Pekara František     SK    3304  15  1485  379E467600
402 Pekara František     SK    3304  15  1486  379E370C00
403 Pekara František     SK    3304  15  1487  379E3FD700
404 Pekara František     SK    3304  15  1488  0
405 Pekara František     SK    3304  15  1489  3768846000
406 Pekara František     SK    3304  15  1490  376F9D7200
407 Pekara František     SK    3304  15  1491  0
408 Pekara František     SK    3304  15  1493  3,75E+06
409 Pekara František     SK    3304  15  1494  3749FEE100
410 Pekara František     SK    3304  15  1497  376F63A900
411 Petrašek Michal      SK    0503  15  1392  0
412 Petrašek Michal      SK    2806  15   855  379EF25B00
413 Poetscher Gunter     AT    308   15  1085  374925AE00
414 Poetscher Gunter     AT    906   15   521  0
415 Poetscher Gunter     AT    906   15   522  379E34B400
416 Poetscher Gunter     AT    906   15   554  379E388300
417 Poetscher Gunter     AT    906   15   555  379EFF4F00
418 Poetscher Gunter     AT    906   15   556  37490B9900
419 Poetscher Gunter     AT    906   15   558  376FEECB00
420 Poetscher Gunter     AT    906   15   559  3749FFB300
421 Popelka Roman        CZ    0255  15  4617  3768812700
422 Popelka Roman        CZ    0255  15  4638  3766B56800
423 Popp Manfred         AT    321   15   333  379EF62A00
424 Popp Manfred         AT    321   15   339  3753E1EA00
425 Popp Manfred         AT    321   15   345  0
426 Popp Manfred         AT    321   15   348  379E4E5000
427 Prievan Pravno       SK    1108  15   511  379EFF7C00
428 Prievan Pravno       SK    1108  15   581  376F749900
429 Prievan Pravno       SK    1108  15   853  0
430 Prievan Pravno       SK    1203  15  1403  379E36EF00
431 Prievan Pravno       SK    1204  15     4  376FE18C00
432 Prievan Pravno       SK    1204  15    11  379E0B5200
433 Prievan Pravno       SK    1204  15    58  376F616F00
434 Prievan Pravno       SK    1204  15    59  376F28FE00
435 Prievan Pravno       SK    1204  15    99  0
436 Prievan Pravno       SK    1204  15   100  3753D4E700
437 Prievan Pravno       SK    1204  15   108  37475E0A00
438 Prievan Pravno       SK    1204  15   142  376FEDDB00
439 Prievan Pravno       SK    1204  15   208  37634DD100
440 Prievan Pravno       SK    1204  15   221  3749EDE200
441 Prívara Pavol        SK    1601  15   443  379E257600
442 Prívara Pavol        SK    1601  15   448  0
443 Prívara Pavol        SK    1601  15   454  0
444 Púchovský Anton      SK    1908  15   783  376FEA3800
445 Púchovský Anton      SK    1908  15   794  379E31D500
446 Púchovský Anton      SK    1908  15   795  379EE30F00
447 Púchovský Anton      SK    1908  15   796  379ECB5300
448 Rechtoríková Eva     SK    0510  15   319  0
449 Rechtoríková Eva     SK    0510  15   322  0
450 Richtárik Milan      SK    1301  15   710  3749EAC700
451 Richtárik Milan      SK    1301  15   712  379EF35A00
452 Richtárik Milan      SK    1301  15   714  379E051C00
453 Richtárik Milan      SK    1301  15   743  37491AF400
454 Richtárik Milan      SK    1301  15   746  0
455 Richtárik Milan      SK    1301  15   803  0
456 Richtárik Milan      SK    1301  15   805  374933A100
457 Richtárik Milan      SK    1301  15   810  37491F0E00
458 Richtárik Milan      SK    1301  15   813  3768D7A600
459 Richtárik Milan      SK    1301  15   816  379EE86500
460 Riepl Willi          DV    04820  15  182  0
461 Riepl Willi          DV    04820  15  186  0
462 Riepl Willi          DV    04820  15  187  379EE1B600
463 Riepl Willi          DV    04820  15  188  379EC4E100
464 Riepl Willi          DV    04820  15  191  376F61AB00
465 Riepl Willi          DV    04820  15  194  379EE91900
466 Riepl Willi          DV    04820  15  198  379EEDCA00
467 Riepl Willi          DV    04820  15  200  379E133C00
468 Rudorfer Michael     AT    906   15     8  0
469 Rudorfer Michael     AT    906   15    16  3749F03A00
470 Rudorfer Michael     AT    906   15    18  374903FB00
471 Rudorfer Michael     AT    906   15    21  3768695C00
472 Rudorfer Michael     AT    906   15    34  379EDFD700
473 Rudorfer Michael     AT    906   15    37  379EDCAD00
474 Rudorfer Michael     AT    906   15    38  0
475 Rybár Ľubomír        SK    0603  15   703  379E1C9D00
476 Rybár Ľubomír        SK    0603  15   713  379E4E4100
477 Rybár Ľubomír        SK    0603  15   738  0
478 Sadloň Michal        SK    0106  15  1207  376F0F9D00
479 Sadloň Michal        SK    0106  15  1220  37491BD500
480 Sadloň Michal        SK    0106  15  1239  376F82B900
481 Sadloň Michal        SK    0106  15  1248  379E3AFA00
482 Sadloň Michal        SK    0106  15  1269  0
483 Sadloň Michal        SK    0106  15  1272  376F8E8000
484 Sadloň Michal        SK    0106  15  1287  379E2EB900
485 Sadloň Michal        SK    0106  15  1292  3749EF3B00
486 Sadloň Michal        SK    0106  15  1318  379EE2D300
487 Sadloň Michal        SK    0106  15  1405  37491E3C00
488 Schvarcz + Kanás     SK    0908  15    21  3749D98C00
489 Schvarcz + Kanás     SK    0908  15    27  379E563A00
490 Sedlák + Grék        SK    2806  15   401  379E42C500
491 Sedlák + Grék        SK    2806  15   425  379EFDAB00
492 Sedlák + Grék        SK    2806  15   427  3768211500
493 Seliga Jaroslav      SK    2403  15   439  379E3B0800
494 Seliga Jaroslav      SK    2403  15   460  0
495 Skaličan Ján         SK    1705  15   529  376FFE6100
496 Skaličan Ján         SK    1705  15   533  3749F40900
497 Skaličan Ján         SK    1705  15   538  379EE70C00
498 Slíž J+J             SK    1001  15   327  37688E6600
499 Slíž J+J             SK    1001  15   330  0
500 Slíž J+J             SK    1001  15   341  3768885D00
501 Slíž Juraj+Cecília   SK    1009  15  1996  376FF22100
502 Slíž Juraj+Cecília   SK    1009  15  1999  3749200D00
503 Slíž Juraj+Cecília   SK    1009  15  2000  379EE75700
504 Sobota A+V           SK    1201  15   505  0
505 Sobota A+V           SK    1201  15   548  374928E700
506 Stacho Ján           SK    1701  15   703  37681DFB00
507 Stacho Ján           SK    1701  15   704  37685BE100
508 Stacho Ján           SK    1701  15   707  374932C000
509 Stacho Ján           SK    1701  15   710  3749F51700
510 Struhár Miloslav     SK    0101  15  1283  0
511 Struhár Miloslav     SK    0101  15  1284  379E38DE00
512 Struhár Miloslav     SK    0101  15  1286  3749F13900
513 Struhár Miloslav     SK    0101  15  1287  379EFA3500
514 Struhár Miloslav     SK    0101  15  1288  3766CB2600
515 Sušienka J+M         SK    1705  15   731  3749DDC400
516 Sušienka J+M         SK    1705  15   741  37475D5600
517 Tasáry Pavol         SK    1003  15   321  374749F000
518 Tasáry Pavol         SK    1009  15  1066  37490ED200
519 Tasáry Pavol         SK    1009  15  1067  37491F3B00
520 Toman Milan          SK    1107  15   300  3749FE7800
521 Toman Milan          SK    1107  15   303  0
522 Toman Milan          SK    1107  15   307  0
523 Tóth Martin          SK    1009  15  1836  3749ECD400
524 Tóth Martin          SK    1009  15  1855  371282A200
525 Tóth Róbert          SK    1009  15  1803  379ED44B00
526 Tóth Róbert          SK    1009  15  1806  379E322F00
527 Valíček Lubomír      SK    1403  15   557  379EEBDB00
528 Valíček Ľubomír      SK    1403  15   558  376FE2E500
529 Varga Róbert         SK    0104  15   463  3749184100
530 Varga Róbert         SK    0104  15   481  3749F98C00
531 Varga Róbert         SK    0104  15  1035  376FECBE00
532 Vašíček Pavel        SK    0612  15   906  379E029700
533 Vašíček Pavel        SK    0612  15   910  3747467B00
534 Vašíček Pavel        SK    0612  15   911  376F771E00
535 Vašíček Pavel        SK    0612  15   912  3768358D00
536 Vašíček Pavel        SK    0612  15   913  3747317000
537 Vernarský Vladimír   SK    2305  15   475  379E13E100
538 Vincenc Miloslav     CZ    021    15  357  374751F800
539 Vincenc Miloslav     CZ    021    15  365  379EE76600
540 Vincenc Miloslav     CZ    021    15  366  376F019B00
541 Vincenc Miloslav     CZ    021    15  367  0
542 Vincenc Miloslav     CZ    021    15  369  376F87A500
543 Visolajský František SK    1009  15  2297  379EDC7000
544 Visolajský František SK    1009  15  2356  3768EF7100
545 Visolajský František SK    1009  15  2406  3768D9D100
546 Visolajský František SK    1009  15  2407  0
547 Visolajský František SK    1009  15  2410  379E0F2100
548 Visolajský František SK    1009  15  2589  3749EA5E00
549 Vojtek Jozef         SK    2811  15   601  3763CAD000
550 Vojtek Jozef         SK    2811  15   608  379E02E200
551 Volentier Vladimír   SK    1807  15   701  376FF38A00
552 Volentier Vladimír   SK    1807  15   710  37475A6800
553 Volentier Vladimír   SK    1807  15   711  379ED35B00
554 Vároš Jozef          SK    1106  15  1407  0
555 Zeman Ján            SK    0501  15   602  0
556 Zeman Ján            SK    0501  15   641  379EEB4400
557 Zeman Ján            SK    0501  15   642  0
558 Zicho Ján            SK    1705  15   441  3749036400
559 Zicho Ján            SK    1705  15   453  379E0A8000
560 gebr. Fanger         NL      15   1554245  37473AFF00
561 gebr. Fanger         NL      15   1554253  3768343300
562 gebr. Fanger         NL      15   1554256  0
563 gebr. Fanger         NL      15   1554259  376F101400
564 gebr. Fanger         NL      15   1554262  374754AA00
565 gebr. Fanger         NL      15   1554263  379E3A3600
566 gebr. Fanger         NL      15   1554265  37680EBE00
567 gebr. Fanger         NL      15   1554267  0
568 gebr. Fanger         NL      15   1554269  0
569 gebr. Fanger         NL      15   1554270  37476B4900
570 v. Zandvoort         NL      15   1577246  0
571 v. Zandvoort         NL      15   1577247  376F9DBE00
572 v. Zandvoort         NL      15   1581946  375300CD00
573 v. Zandvoort         NL      15   1582015  37531A1E00
574 v. Zandvoort         NL      15   1582016  376861AF00
575 v. Zandvoort         NL      15   1582017  3749EC3E00
576 v. Zandvoort         NL      15   1582018  376FFADE00
577 v. Zandvoort         NL      15   1582019  3768759C00
578 v.d. Sluis-Gobel     NL      15   1508587  376F99B200
579 v.d. Sluis-Gobel     NL      15   1508588  379EF2D300
580 v.d. Sluis-Gobel     NL      15   1508595  379ED74800
581 Časko Jozef          SK    0999  15  8277  376FEC6300
582 Časnocha Pavol       SK    1601  15   406  379EFD1400
583 Časnocha Pavol       SK    1601  15   408  374749D200
584 Čmarada Rudolf       SK    0503  15   570  0
585 Čmarada Rudolf       SK    0503  15   574  3768DE5400
586 Čmarada Rudolf       SK    0503  15   588  379E46A300
587 Číz Ján              SK    2503  15   553  0
588 Číz Ján              SK    2503  15   554  0
589 Číz Ján              SK    2503  15   555  374913A000
590 Číz Ján              SK    2503  15   560  37530AA500
591 Číz Ján              SK    3504  15    60  37473D4700
592 Šaradín Peter        SK    1306  15  1003  379E3CE900
593 Šaradín Peter        SK    1306  15  1030  3747567B00
594 Šaradín Peter        SK    1306  15  1034  3749FF1D00
595 Školárová Andrea     SK    0603  15   712  379ED1B700
596 Školárová Andrea     SK    0603  15   721  379E3D6000
597 Školárová Andrea     SK    0603  15   722  3768FEAF00
598 Šmárik Dušan         SK    3402  15   507  376F0E9E00
599 Šmárik Dušan         SK    3402  15   510  379E03A500
600 Špaňúr Jozef         SK    1008  15   404  379EEDAC00
601 Špaňúr Jozef         SK    1008  15   409  376FECCD00
602 Špaňúr Jozef         SK    1008  15   411  0
603 Štefančík Team       SK    1008  15   406  379E27CF00
604 Štefančík Team       SK    1008  15   418  379EED7F00
605 Štefánik Marián      SK    0503  15   506  379E47EE00
606 Štefánik Marián      SK    0503  15   508  376FE61E00
607 Štefánik Marián      SK    3003  15   699  379E265700
608 Štofaník Štefan      SK    3501  15   107  376846E600
609 Štofaník Štefan      SK    3501  15   109  0
610 Štofaník Štefan      SK    3501  15   116  0
611 Šuba Imrich          SK    1009  15  1653  379EE8A100
612 Šuba Imrich          SK    1009  15  1658  0
613 Švárny Ivan          SK    0207  15   512  379E43A600
614 Švárny Ivan          SK    0207  15   519  379E17CF00
615 Švárny Ivan          SK    0207  15   526  379EFCBB00
616 Ščibravý Miroslav    SK    0502  15   704  3749EA1200
617 Ščibravý Miroslav    SK    0502  15   706  376FE6D200
618 Ščibravý Miroslav    SK    0502  15   708  376F746C00
619 Ščibravý Miroslav    SK    0502  15   722  3747544000

 

Kontakt

MTC Nitra - International one-loft race Nitra Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
Akademická 4
949 01 Nitra
SLOVAKIA

www.postoveholuby.sk
00421376537503 szchph@postoveholuby.sk